Ou te mande: Ki sa ki edikasyon ak eleman li yo?

Ki sa ki edikasyon ak eleman li yo? Eleman edikasyon yo konprann kòm pati ki enplike nan pwosesis edikasyon an, kit se moun, bagay, aktivite, elatriye. Dapre Lemus (1973), pami prensipal eleman edikatif nou genyen: moun k ap aprann, edikatè a ak matyè ak lòt moun ki antre nan divizyon sa yo. Ki eleman ki...

Li piplis

Ki sa ki edikasyon dapre liv?

Ki sa ki edikasyon dapre liv? Soti nan pwen de vi sosyal la, edikasyon an vin ansent kòm yon pwosesis sosyalizasyon, ki chèche adaptasyon ak enkòporasyon sijè a nan anviwònman fizik ak sosyal li, atravè akizisyon de eleman yo nan kilti (lang, konpetans, koutim). , atitid, nòm, valè, elatriye). Ki sa ki…

Li piplis

Ki konpetans kle yo nan lekòl segondè?

Ki sa ki 7 konpetans kle yo? 7 konpetans kle sa yo se: Kominikasyon Lengwistik (CCL) Konpetans Matematik ak Konpetans Debaz nan Syans ak Teknoloji (CMCT) Konpetans Digital (CD) Inisyativ ak Espri Antreprenarya (IEE) Aprann Aprann (AA) Konpetans Sosyal ak Sivik (CSC) Konsyantizasyon ak Ekspresyon Kiltirèl (CEC) Kisa konpetans kle yo vle di? Li konsidere ke...

Li piplis

Ki domèn konesans nan edikasyon primè?

Ki domèn konesans nan primè? Nan nivo edikasyon primè nou jwenn: Zòn Matematik. Zòn kominikasyon. Zòn anplwaye sosyal. Syans ak anviwònman zòn. Ki domèn edikasyon? Yon zòn kourikoulòm se yon seri kontni edikatif ke yo konsidere yo gen anpil relasyon youn ak lòt. La…

Li piplis

Ki konpetans yo mete an pratik nan edikasyon fizik?

Ki konpetans mwen te mete an pratik nan Edikasyon Fizik? Konesans sou posiblite ekspresyon timoun nan, kontwòl postural, respire ak nosyon espas-tan. Konnen aspè nan konplo kò a, balans, ritm, detant ak òganizasyon espas-tan. Konesans nan kapasite fizik debaz ak kalite mouvman. Ki egzanp konpetans fizik yo ye? Yo se fòs, andirans, ...

Li piplis

Ki sa ki abitid sante nan edikasyon fizik?

Ki sa ki 10 abitid sante yo? 10 konsèy sa yo pral ede w reyalize li, Swiv yon rejim alimantè ki an sante ak ekilibre. … Kontwole pwa ou. … Diminye konsomasyon sèl. … Dòmi ase. … Eseye diminye estrès. … Fè aktivite fizik regilye. … Evite konsomasyon tabak. … Ekspoze tèt ou ak solèy la chak jou. …

Li piplis