സ്വകാര്യതയും കുക്കി നയവും

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 21 ഫെബ്രുവരി 2020

ഈ സ്വകാര്യതാ നയം നിങ്ങൾ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും വിവരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയമം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

സേവനം നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനവും നിർവചനങ്ങളും

വ്യാഖ്യാനം

പ്രാരംഭ അക്ഷരം വലിയക്ഷരമാക്കിയ വാക്കുകൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ അർത്ഥം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇനിപ്പറയുന്ന നിർവചനങ്ങൾക്ക് ഏകവചനമോ ബഹുവചനമോ ഉണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ ഒരേ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും.

നിർവചനങ്ങൾ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി:

 • നിങ്ങൾ സേവനം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തെ ബാധകമാകുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • കമ്പനി (ഈ കരാറിൽ "കമ്പനി", "ഞങ്ങൾ", "ഞങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ഞങ്ങളുടെ" എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു) അർത്ഥമാക്കുന്നത് unate.org എന്നാണ്.
 • അഫിലിയേറ്റ് ഒരു കക്ഷിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പൊതു നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇവിടെ "നിയന്ത്രണം" എന്നാൽ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ഷെയറുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ഇക്വിറ്റി പലിശ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ മാനേജിംഗ് അതോറിറ്റി.
 • അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അദ്വിതീയ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 • വെബ്സൈറ്റ് unate.org-നെ പരാമർശിക്കുന്നു, https://unate.org-ൽ നിന്ന് ആക്‌സസ് ചെയ്യാം
 • സേവനം വെബ്സൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • രാജ്യം പരാമർശിക്കുന്നത്: പാകിസ്ഥാൻ
 • സേവന ദാതാവ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സേവനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സേവനം നൽകുന്നതിനും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്പനിയെ സഹായിക്കുന്നതിനും മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളെയോ കമ്പനി നിയമിച്ച വ്യക്തികളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • മൂന്നാം കക്ഷി സോഷ്യൽ മീഡിയ സേവനം സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിനെ പരാമർശിക്കുന്നു.
 • വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വിവരമാണ്.
 • കുക്കികൾ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലോ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചെറിയ ഫയലുകളാണ്, ആ വെബ്‌സൈറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിംഗ് ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, അവയുടെ നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഉപയോഗ ഡാറ്റ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്താലോ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സ്വയമേവ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, പേജ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ദൈർഘ്യം).

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണവും ഉപയോഗവും

ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ തരങ്ങൾ

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ

ഞങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാം, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല:

 • ഇമെയിൽ വിലാസം
 • പേരിന്റെ ആദ്യ, അവസാന പേര്
 • ഉപയോഗ ഡാറ്റ

ഉപയോഗ ഡാറ്റ

നിങ്ങൾ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗ ഡാറ്റ സ്വപ്രേരിതമായി ശേഖരിക്കും.

ഉപയോഗ ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലാസം (ഉദാഹരണത്തിന്, IP വിലാസം), ബ്രൗസർ തരം, ബ്രൗസർ പതിപ്പ്, നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പേജുകൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന സമയവും തീയതിയും, ആ പേജുകളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയം, അതുല്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഉപകരണ ഐഡന്റിഫയറുകളും മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റയും.

നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഉപകരണം വഴി സേവനം ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ തരം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ അതുല്യമായ തിരിച്ചറിയൽ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ IP വിലാസം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കും. ഉപകരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറിന്റെ തരം, അതുല്യമായ ഉപകരണ ഐഡന്റിഫയറുകൾ, മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ.

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഉപകരണം വഴി നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അയയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം.

ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും കുക്കികളും

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ പ്രവർത്തനം ട്രാക്കുചെയ്യാനും ചില വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും ഞങ്ങൾ കുക്കികളും സമാന ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ബീക്കണുകൾ, ടാഗുകൾ, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ട്രാക്കിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

എല്ലാ കുക്കികളും നിരസിക്കാനോ ഒരു കുക്കി എപ്പോഴാണ് അയയ്‌ക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

കുക്കികൾ "സ്ഥിരമായ" അല്ലെങ്കിൽ "സെഷൻ" കുക്കികൾ ആകാം. നിങ്ങൾ ഓഫ്‌ലൈനിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ നിലനിൽക്കും, അതേസമയം നിങ്ങൾ വെബ് ബ്രൗസർ അടച്ചാലുടൻ സെഷൻ കുക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും.

താഴെ പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സെഷനും സ്ഥിരമായ കുക്കികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • ആവശ്യമായ / അത്യാവശ്യ കുക്കികൾ തരം: സെഷൻ കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്: ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശ്യം: വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനും അതിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനും ഈ കുക്കികൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഉപയോക്താക്കളെ ആധികാരികമാക്കാനും ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വഞ്ചനാപരമായ ഉപയോഗം തടയാനും അവ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കുക്കികൾ ഇല്ലാതെ, നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല, ആ സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ കുക്കികൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
 • കുക്കീസ് ​​പോളിസി സ്വീകാര്യത / കുക്കി അറിയിപ്പ് തരം: സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്: ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം: വെബ്‌സൈറ്റിലെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉപയോക്താക്കൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ കുക്കികൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.
 • പ്രവർത്തന കുക്കികൾ തരം: സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്: ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശം: നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ മുൻഗണനയോ പോലുള്ള വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ കുക്കികൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ കുക്കികളുടെ ഉദ്ദേശം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിഗത അനുഭവം നൽകുകയും നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ വീണ്ടും നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
 • ട്രാക്കിംഗും പ്രകടന കുക്കികളും തരം: സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്: മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം: ഈ കുക്കികൾ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക്കിനെക്കുറിച്ചും ഉപയോക്താക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ട്രാക്കുചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കുക്കികളിലൂടെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിഗത സന്ദർശകനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കാരണം, ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യാജ ഐഡന്റിഫയറുമായി പൊതുവെ ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പുതിയ പരസ്യങ്ങൾ, പേജുകൾ, സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഈ കുക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.
 • കുക്കികളെ ടാർഗെറ്റുചെയ്യുകയും പരസ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തരം: സ്ഥിരമായ കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്: മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം: ഈ കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിംഗ് ശീലങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്‌ത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള പരസ്യം കാണിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. സമാന താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യാൻ ഈ കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിംഗ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ, നിങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്നാം കക്ഷി പരസ്യദാതാക്കൾ അവരെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് കുക്കികൾ സ്ഥാപിച്ചേക്കാം.

ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികളെയും കുക്കികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കുക്കി നയം സന്ദർശിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം

ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പനി വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ സേവനം നൽകാനും പരിപാലിക്കാനും , ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ.
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ: സേവനത്തിന്റെ ഒരു ഉപയോക്താവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ സേവനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് നൽകിയേക്കാം.
 • ഒരു കരാറിന്റെ പ്രകടനത്തിന്: നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുമായുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കരാർ എന്നിവയുടെ വാങ്ങൽ കരാറിന്റെ വികസനം, പ്രകടനം, നിർവ്വഹണം.
 • നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ: ഇമെയിൽ, ടെലിഫോൺ കോളുകൾ, എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തത്തുല്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ രൂപങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്, ആവശ്യമായതോ ന്യായമായതോ ആയപ്പോൾ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കരാർ ചെയ്ത സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ആശയവിനിമയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്വയമേവയുള്ള അറിയിപ്പുകൾ. അതിന്റെ നടപ്പാക്കലിനായി.
 • നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വാർത്തകൾ, പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ, ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം വാങ്ങിയതോ അന്വേഷിച്ചതോ ആയതിന് സമാനമാണ്, നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അത്തരം വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ: ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും.

ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാം:

 • സേവന ദാതാക്കളുമായി: ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സേവന ദാതാക്കളുമായി പങ്കിട്ടേക്കാം. , അല്ലെങ്കിൽ പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗിലേക്ക്.
 • ബിസിനസ്സ് കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക്: ഏതെങ്കിലും ലയനം, കമ്പനി ആസ്തികളുടെ വിൽപ്പന, ധനസഹായം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളുടെ സമയത്തോ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കിടുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യാം.
 • അഫിലിയേറ്റുകൾക്കൊപ്പം: നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റുകളുമായി ഞങ്ങൾ പങ്കിട്ടേക്കാം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ അഫിലിയേറ്റുകൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. അഫിലിയേറ്റുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതൃ കമ്പനിയും മറ്റേതെങ്കിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്ത സംരംഭ പങ്കാളികളും ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി പൊതുവായ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾക്കൊപ്പം: നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷനുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി പങ്കിടാം.
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി: നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോഴോ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപഴകുമ്പോഴോ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും കാണുകയും പുറത്ത് പൊതുവായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുകയോ മൂന്നാം കക്ഷി സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സേവനത്തിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മൂന്നാം കക്ഷി സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സേവനത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരും പ്രൊഫൈലും ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരണവും കണ്ടേക്കാം. അതുപോലെ, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ കാണാനും നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണം

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന കാലത്തേക്ക് മാത്രം കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിലനിർത്തും. ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ), തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ കരാറുകളും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആന്തരിക വിശകലന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പനി ഉപയോഗ ഡാറ്റയും നിലനിർത്തും. ഈ ഡാറ്റ സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ കൈമാറ്റം

വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസുകളിലും പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം, പ്രവിശ്യ, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായേക്കാവുന്ന മറ്റ് സർക്കാർ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതവും അതിനുശേഷം അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും ആ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനനുസരിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കമ്പനി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും കൂടാതെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ മതിയായ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനോ രാജ്യത്തിനോ കൈമാറുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയും മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തൽ

വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾ

കമ്പനി ഒരു ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികളുടെ വിൽപ്പനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും, അത് മറ്റൊരു സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് വിധേയമാണ്.

നിയമത്തിന്റെ പ്രയോഗം

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പൊതു അധികാരികളുടെ (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസി) സാധുവായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്താൻ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടാം.

മറ്റ് നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ

അത്തരം നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം:

 • നിയമപരമായ ബാധ്യത പാലിക്കുക
 • കമ്പനിയുടെ അവകാശങ്ങളോ സ്വത്തോ പരിരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക
 • സേവന ഉപയോക്താക്കളുടെയോ പൊതുജനങ്ങളുടെയോ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷ പരിരക്ഷിക്കുക
 • നിയമപരമായ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സംഭരണ ​​രീതി 100% സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വാണിജ്യപരമായി സ്വീകാര്യമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ

സേവന ദാതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ്, അത് വെളിപ്പെടുത്താനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

അനലിറ്റിക്സ്

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനദാതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

 • സ്റ്റാറ്റ്ക ount ണ്ടർ സ്റ്റാറ്റ് കൗണ്ടർ ഒരു വെബ് ട്രാഫിക് വിശകലന ഉപകരണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റ്കൗണ്ടർ സ്വകാര്യതാ നയം ഇവിടെ വായിക്കാം: https://statcounter.com/about/legal/

Publicidad

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സേവനദാതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

 • Bing പരസ്യങ്ങൾ Microsoft Inc നൽകുന്ന ഒരു പരസ്യ സേവനമാണ് Bing Ads. Bing Ads ഒഴിവാക്കൽ പേജിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് Bing പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads ബിംഗ് പരസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയം സന്ദർശിക്കുക: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 • ആകർഷണ പരസ്യങ്ങൾ യൂണിറ്റി ടെക്നോളജീസ് ആണ് യൂണിറ്റി പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്. യൂണിറ്റി ടെക്നോളജീസ് അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയ പേജിൽ വിവരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റി പരസ്യ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്: https://unity3d.com/legal/privacy-policy യൂണിറ്റി ടെക്നോളജികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, യൂണിറ്റി ടെക്നോളജീസ് സ്വകാര്യതാ നയം സന്ദർശിക്കുക: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

പെരുമാറ്റ റീമാർക്കറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യം നൽകുന്നതിന് കമ്പനി റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻ സന്ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരസ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി വെണ്ടർമാരും കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 • ബിംഗ് പരസ്യങ്ങൾ റീമാർക്കറ്റിംഗ് Bing Ads റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം നൽകുന്നത് Microsoft Inc ആണ്. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിംഗ് പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താൽപ്പര്യാധിഷ്ഠിത പരസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും രീതികളും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയ പേജ് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതലറിയാം: https://privacy.microsoft.com/en- us / PrivacyStatement
 • AdRoll AdRoll റീമാർക്കറ്റിംഗ് സേവനം നൽകുന്നത് സെമാന്റിക് ഷുഗർ, Inc. ആണ്, ഈ AdRoll പരസ്യ മുൻഗണന വെബ് പേജ് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് AdRoll റീമാർക്കറ്റിംഗ് ഒഴിവാക്കാം: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false AdRoll- ന്റെ സ്വകാര്യതാ സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, AdRoll സ്വകാര്യതാ നയം വെബ് പേജ് സന്ദർശിക്കുക: http://www.adroll.com/about / privacidad

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

ഞങ്ങളുടെ സേവനം 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആർക്കും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആരിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കില്ല. നിങ്ങളൊരു രക്ഷിതാവോ രക്ഷിതാവോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. രക്ഷാകർതൃ സമ്മതം പരിശോധിക്കാതെ 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായാൽ, ഞങ്ങളുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്ന് ആ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും.

13 നും 18 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി പരിമിതപ്പെടുത്താനും കഴിയും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഈ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനത്തിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് രക്ഷാകർതൃ സമ്മതം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഓരോ സൈറ്റിന്റെയും സ്വകാര്യതാ നയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും നിയന്ത്രിക്കുകയോ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഈ പേജിൽ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള "അവസാനമായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത" തീയതി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പിലൂടെയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ഇടയ്ക്കിടെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണ്.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക .