Chính sách bảo mật và cookie

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 2020 năm XNUMX

Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ Bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa xác định trong các điều kiện sau.

Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với các mục đích của Chính sách Bảo mật này:

 • Bạn đề cập đến người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho người đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
 • công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) có nghĩa là unate.org.
 • Chi nhánh nghĩa là một pháp nhân kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó "quyền kiểm soát" có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lãi vốn chủ sở hữu hoặc các chứng khoán khác được quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc các cơ quan quản lý.
 • Tài khoản nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Website đề cập đến unate.org, có thể truy cập từ https://unate.org
 • dịch vụ đề cập đến trang web.
 • nước đề cập đến: Pakistan
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người được xác định hoặc có thể nhận dạng.
 • Bánh quy là các tệp nhỏ mà một trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó, trong số nhiều mục đích sử dụng của chúng.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc bởi chính cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập vào trang).

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, nhận dạng duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, điện thoại di động của bạn hệ điều hành thiết bị, loại trình duyệt Internet di động bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi và cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie có thể là cookie "liên tục" hoặc "phiên". Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi cookie phiên sẽ bị xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt web của mình.

Chúng tôi sử dụng phiên và cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookie cần thiết / thiết yếu Loại: Cookie phiên Được quản lý bởi: Chúng tôi Mục đích: Những cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web và cho phép bạn sử dụng một số chức năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ bạn đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.
 • Chấp nhận chính sách cookie / thông báo cookie Loại: Cookie liên tục Được quản lý bởi: Chúng tôi Mục đích: Những cookie này xác định liệu người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên trang web hay không.
 • Cookie chức năng Loại: Cookie liên tục Được quản lý bởi: Chúng tôi Mục đích: Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của những cookie này là cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và ngăn bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi sử dụng trang web.
 • Cookie theo dõi và hiệu suất Loại: Cookie liên tục Được quản lý bởi: Bên thứ ba Mục đích: Các cookie này được sử dụng để theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập vào trang web và cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được thu thập thông qua các cookie này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định bạn là một khách truy cập cá nhân. Điều này là do thông tin được thu thập thường được liên kết với một số nhận dạng có biệt danh được liên kết với thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie này để kiểm tra các quảng cáo, trang, tính năng mới hoặc các tính năng mới của trang web để xem phản ứng của người dùng.
 • Cookie nhắm mục tiêu và quảng cáo Loại: Cookie liên tục Được quản lý bởi: Bên thứ ba Mục đích: Những cookie này theo dõi thói quen duyệt web của bạn để cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn quảng cáo có nhiều khả năng khiến bạn quan tâm hơn. Những cookie này sử dụng thông tin về lịch sử duyệt web của bạn để nhóm bạn với những người dùng khác có cùng sở thích. Dựa trên thông tin đó và với sự cho phép của chúng tôi, các nhà quảng cáo bên thứ ba có thể đặt cookie để cho phép họ hiển thị các quảng cáo mà chúng tôi tin rằng sẽ có liên quan đến sở thích của bạn khi bạn đang ở trên các trang web của bên thứ ba.

Để tìm hiểu thêm về cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn về cookie, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi , bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của bạn với tư cách là người dùng dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng: việc phát triển, thực hiện và thực hiện hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Liên hệ với bạn: Để liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo tự động của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện nó.
 • Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những gì bạn đã mua hoặc yêu cầu, trừ khi bạn đã chọn không tham gia. nhận thông tin như vậy.
 • Để quản lý các yêu cầu của bạn: để phục vụ và quản lý các yêu cầu của bạn cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để hiển thị cho bạn các quảng cáo giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, để liên hệ với bạn, quảng cáo cho bạn trên các trang web của bên thứ ba sau khi bạn đã truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc để xử lý thanh toán.
 • Đối với chuyển công tác: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi từ một công ty khác.
 • Với các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đơn vị liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị liên kết đó tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con nào khác, các đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
 • Với những người dùng khác: khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra bên ngoài. Nếu bạn tương tác với những người dùng khác hoặc đăng ký thông qua dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của bạn trên dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba có thể thấy tên, hồ sơ, hình ảnh và mô tả hoạt động của bạn. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả về hoạt động của bạn, giao tiếp với bạn và xem hồ sơ của bạn.

Bảo tồn dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và tại bất kỳ địa điểm nào khác nơi các bên liên quan đến quá trình xử lý có trụ sở. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của khu vực tài phán của bạn.

Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách Bảo mật này, tiếp theo là việc Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Các giao dịch thương mại

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo một chính sách bảo mật khác.

Áp dụng luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu Công ty tin tưởng một cách thành thực rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các bất thường có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ bạn khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Các nhà cung cấp dịch vụ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ của họ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Thống kê Statcounter là một công cụ phân tích lưu lượng truy cập web. Bạn có thể đọc Chính sách quyền riêng tư của Statcounter tại đây: https://statcounter.com/about/legal/

quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để hiển thị cho bạn những quảng cáo giúp hỗ trợ và duy trì dịch vụ của chúng tôi.

tiếp thị lại hành vi

Công ty sử dụng dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo cho bạn trên các trang web của bên thứ ba sau khi bạn đã truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, vui lòng Liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Chúng tôi cũng có thể giới hạn cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ một số thông tin của Người dùng từ 13 đến 18 tuổi. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể cung cấp một số chức năng nhất định của Dịch vụ cho những người dùng này.

Nếu chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi có thể cần sự đồng ý của phụ huynh trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn được khuyến khích xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết các thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn có thể liên hệ chúng tôi .